'Zeg mij aan wien ik toebehoor'

Het Verzetskruis 1940 - 1945.  (dr. C.M. Schulten, Rijksinstituur voor Oorlogsdocumentatie 1993)
Uitgeverij SDU.

Het Verzetskruis bestaat uit twee afmetingen; voor postume uitreiking aan nabestaanden 80,2 x 48 mm en voor het standaardmodel 60 x 36 mm.

In februari 1945 stierf dr. H.B. Wiarda Beckman in het concentratiekamp Dachau. Een van zijn medegevangenen, de dichter Ed. Hoornik, schreef later in een in memoriam:

'Toen schoof hij zacht zijn arm onder de mijne door.
Zeg mij - zijn stem werd warm - aan wien ik toebehoor.'

 
Verzetskruis 1940 - 1945 (voorkant) Verzetskruis 1940 - 1945 (achterkant)

  In de Namenlijst staat aangegeven aan wie, begraven op deze Eerebegraafplaats, het Verzetskruis   1940 - 1945 is toegekend.

terug naar homepage Eerebegraafplaats naar namenlijst verzetsstrijders
naar foto's Eerebegraafplaats naar vindplaatsen Kennemerduinen