De KENNEMER DUINEN - 'In deze duinen slapen onze doden'

uit: Haarlems Dagblad 4 mei 1993
verslaggeefster Willemien Spook


Als het straks weer gaat zomeren en we in groten getale door de duinen fietsen richting zee, kunnen we het ons nauwelijks meer voorstellen. Maar toch gebeurde het hier, in onze eigen Kennemerduinen. Waar nu de meidoorn bloeit en de zeewind de helmstoppels scheert, werden honderden Nederlanders, die om welke reden dan ook de bezetter voor de voeten liepen – soms met tientallen tegelijk, soms alleen – omgebracht. Vermoord. Of gedumpt.
In de meidagen van 1945 werden ze gevonden, 422 mensen. De meeste van hen vonden in de laatste maanden voor de bevrijding de dood. Acht grote gedenkstenen, een enkele verscholen in een overwoekerde duinpan, een andere confronterend aanwezig aan de rand van een fietspad, herinneren nog aan de vindplaatsen. Op die stenen is in verstikkende eenvoud vermeld hoeveel vermoorde verzetslieden er op en rondom die plek lagen.

Vlak na de bevrijding werden al snel de eerste massagraven ontdekt. In totaal zijn er 45 vindplaatsen. De identificatie was geen eenvoudige opgave en stond onder leiding van de Haarlemse chirurg en oud-verzetsman dr. H. Wamsteker.
De meeste gevallenen waren beroofd van hun kleding en persoonlijke bezittingen. De enige aanknopingspunten vormden de toestand van de gebitten van de slachtoffers. Tandartsen uit het hele land werkten mee zodat identificatie uiteindelijk toch slaagde. Ook door verklaringen van de gevangen genomen NSB-begrafenisondernemer, die de door de Duitsers vermoorde personen naar het duingebied moest brengen en ze daar 'netjes' diende achter te laten, en door zijn nauwkeurig bijgehouden lijstjes, konden personen worden gevonden en geďdentificeerd. Van slechts twee mensen is de identiteit nog onbekend. Deze operatie heeft maandenlang geduurd en er zijn honderden vrijwilligers dag en nacht in touw geweest om de gevallenen een laatste eer te bewijzen.

De eerste herbegrafenis op de Eerebegraafplaats vond plaats op 27 november 1945, in het bijzijn van de koninklijke familie, de laatste bijzetting geschiedde tien jaar later.
Er zijn 422 mensen gevonden in de duinen, van elders zijn ook gevonden oorlogsslachtoffers op de Eerebegraafplaats begraven. Ook zijn slachtoffers, op verzoek van familieleden bij hun woonplaats of bij de plaats van executie begraven.
Omgekeerd zijn ook gevallenen bij de kameraden uit dezelfde verzetsgroep bij elkaar begraven op de Eerebegraafplaats: Het aantal graven is 373.
Eén grafsteen draagt het opschrift:

Ter herinnering aan de vrienden van het verzet
die na hun strijd voor de vrijheid
niet gevonden of die elders rusten.

Onder deze steen ligt geen stoffelijk overschot.

Eén vrouw in hun midden: Hannie Schaft.

In 1949 zijn op 8 vindplaatsen stenen geplaatst met de tekst:

Hier lagen (aantal) vermoorde verzetsmensen.
Gevonden mei 1945

Deze stenen, van Maulbrunner zandsteen, zijn door steenhouwer Toon Lavertu,als 24- jarige samen met zijn vader gehakt in de Kennemerduinen. Dat houwen gebeurde op de plaats van de opgravingen. De voorgezaagde stenen werden van tekst voorzien door'ophakken' – de letters liggen als het ware op de steen, dat nam enkele weken in beslag.
Volgens Lavertu was het een ingrijpende klus. “Om ons heen waren nog de kuilen, waar de executies hadden plaatsgevonden. Het lag er vol met mitrailleurhulzen, de grond ademde nog van moord.”

terug naar homepage Eerebegraafplaats naar naamlijst verzetsstrijders
naar foto's Eerebegraafplaats naar vindplaatsen Kennemerduinen


Webmaster GP
This website was made by Orange Star Productions